Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

 

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH

PLAYARENA KROTOSZYN – KROTOSZYN OPEN

sezon 2018/2019

 

PUNKT  1

         OGÓLNE ZASADY LIGI

§1.Każda drużyna przystępująca do rozgrywek musi składać się minimum z 6 a maksymalnie 25 zawodników. Zmiany w składach możliwe będą tylko w tzw. Okienku transferowym o którym poinformuje organizator.

§2. Do rozgrywek ligowych dopuszcza się drużyny z poza miasta Krotoszyn, jednakże boisko na którym rozgrywane będą mecze zorganizowane jest w Krotoszynie.

§3.Warunkiem przystąpienia do ligi jest dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 800zł od drużyn z pierwszej ligi, oraz 500zł od drużyn z drugiej ligi. Wpłatę należy dokonać najpóźniej
do 8 sierpnia 2018r. Jeśli organizator się zgodzi jest możliwość rozłożenia wpłaty na raty, po podpisaniu dokumentów o zapłacie. Całość środków przeznaczona zostanie na Cele statutowe Stowarzyszenia „Krotoszyn Open” oraz nagrody dla uczestników.

§4.Drużyny, które dokonały wpłaty wpisowego biorą udział w rozgrywkach ligowych oraz Pucharze Krotoszyna – zespoły mają obowiązek zapoznania się z dodatkowym Regulaminem pucharu na sezon 2018/2019 r.

§5.Terminarz Spotkań przygotowany jest przez Organizatora na całą rundę rozgrywek wraz z podaniem godzin spotkań – nie ma możliwości zmiany po publikacji przez Koordynatorów. 
a) dopuszcza się zmianę terminu, lub zmianę godziny w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu poniższych warunków:
- zgoda drużyny przeciwnej
- wniosek pisemny ( e-mail ) na formularzu zmiany terminu meczu do zarządu Krotoszyn Open
w sprawie zmiany terminu meczu - musi być przesłany minimum 3 dni przed planowanym terminem meczu, którego zmiana dotyczy
- wniosek musi zawierać ważny powód przełożenia terminu, godziny meczu. Drużyna może wystąpić o taką zmianę 3 razy w sezonie. Czas na rozegranie "przełożonego" meczu to max. 2 tygodnie od pierwotnego terminu meczu.
- wniosek musi być przegłosowany przez członków komisji regulaminowej minimum
3 osób - decyduje zwykła większość.
- drużyna która przekłada mecz zobowiązana jest zorganizować boisko w dogodnym termin, oraz sędziego i go opłacić

§6. Każdy z zawodników występujących w rozgrywkach ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości Organizatorowi oraz sędziemu meczu na wniosek kapitana drużyny przeciwnej w celu sprawdzenia tożsamości. Wniosek ten musi być zgłoszony sędziemu najpóźniej do końca meczu na boisku ustnie. Protest zgłoszony po gwizdku kończącym nie będzie rozpatrywany. Sprawdzenie tożsamości odbywa się w obecności kapitanów obu zespołów, zainteresowanego zawodnika i sędziego + członek zarządu, przed w przerwę lub bezpośrednio po meczu.

§7. Na boisku( i w bezpośrednim jego otoczeniu wewnątrz ogrodzenia) w trakcie trwania meczu przebywać mogą tylko i wyłącznie: 
a) Zawodnicy znajdujący się w protokole meczowym + trener / kierownik
b) Sędzia wyznaczony do prowadzenia spotkania 
c) Koordynator Ligi bądź też inna osoba funkcyjna Zarządu
d) Fotograf + Kamerzysta
e) osoby ukarane „zawieszeniem” przez komisję regulaminową nie mają prawa być wpisane do protokołu meczowego – do zakończenia kary.
f) Kibice mogą przebywać w miejscu wyznaczonym przez organizatorów

§8. Zarząd Ligi Playarena Krotoszyn Open powołał Komisję Regulaminową. 

§9. Zarząd Ligi oraz Stowarzyszenia „Krotoszyn Open” pracuje w formie wolontariatu, nie ma z wykonywanej pracy żadnych korzyści materialnych.

§10. W przypadku wystąpienia spraw dotyczących ligi, które nie mają odzwierciedlenia w którymkolwiek z Regulaminów zarząd zastrzega sobie praw do podjęcia ostatecznej decyzji!

§11. Przystępując do rozgrywek zawodnicy wyrażają akceptację dla obowiązującego regulaminu oraz jego egzekwowanie przez organizatorów rozgrywek

 

PUNKT 2
ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ LIGOWYCH

 

§1. Mecz trwa 60 minut (2 połowy po 30 minut + przerwa do 5 minut). Decyzje o ilości doliczonego czasu podejmuje sędzia.

§2. Spotkania rozgrywane są na boiskach wyznaczonych przez Organizatora:
*W przypadku gdy stan techniczny boisk nie pozwala na rozegranie meczu, zapada decyzja o rozegraniu meczu w innym terminie ustalonym przez organizatora.

§3. Auty, oraz wznowienia od bramki wykonywane są nogą z linii autowej lub z za pola karnego - czas na wykonanie autu nie powinien przekroczyć 5 sekund ( o upływie czasu decyduje sędzia meczu ). Źle wykonany aut ( z toczącej się piłki, z boiska) jest stratą piłki i prawo do wznowienia gry z autu ma przeciwnik.

§4. Zakaz gry wślizgami, wślizgi będą karane żółtymi kartkami. Dozwolony jest tzw. wślizg obronny  (ratowanie piłki przed wyjściem za boisko lub z linii bramkowej).

Bramkarz może grać wślizgiem tylko w swoim polu karnym.

§4. Zmiany hokejowe co oznacza, że również mogą być powrotne. Zmiany mogą być przeprowadzane w trakcie trwania meczu tylko w strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora – źle wykonana zmiana ( dodatkowy zawodnik na boisku) skutkuje karą żółtej kartki dla zawodnika wchodzącego na boisko a grę wznawiamy rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry). 

§5. Protokół meczowy musi być wypełniony przez kapitanów drużyn i dostarczony koordynatorowi (osobie wyznaczonej przez Zarząd Krotoszyn Open) przed rozpoczęciem spotkania. Protokół wypełniamy drukowanymi literami.

§6. Zespoły powinny rozgrywać mecze w jednolitych koszulkach z numerami, które będą odróżniały ich od drużyny przeciwnej. W przypadku nie posiadania strojów fakt ten należy zgłosić Organizatorowi:
a) w przypadku strojów o takim samym kolorze, znaczniki zakłada drużyna gości.
b) na koszulkach powinny znajdować się numery, po których sędzia będzie wiedział kto zdobył bramkę lub został ukarany kartką
c) w przypadku gdy zawodnicy nie posiadają koszulek w jednakowych kolorach muszą założyć znaczniki. Strzelców bramek, sędziemu podaje kapitan drużyny.
d) w przypadku gdy zawodnicy nie posiadają koszulek z numerami kapitan drużyny podaje sędziemu strzelców bramek oraz osoby ukarane żółtą lub czerwoną kartką.

§7. Kapitanowie drużyn, zobowiązani są po zakończonym spotkaniu sprawdzić oraz podpisać protokół. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zakończonego spotkania kapitan ma prawo umieścić w sprawozdaniu zawodów, które na jego wniosek wpisuje tam sędzia. Treść protestu podpisuje kierownik zgłaszający.

§8. Posługujemy się znanymi zasadami gry w piłkę nożną z modyfikacją dotyczącą sposobu wrzutu z autu i karą 2 minutową za żółtą kartkę oraz 5 minutową za czerwoną kartkę dla drużyny ukaranego zawodnika.

§9. Bezpośrednio przed meczem będąc na obiekcie, a także w trakcie jego trwania zabrania się graczom oraz osobom wpisanym do sprawozdania spożywania napojów alkoholowych.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji przed meczem, taki zawodnik, zawodnicy nie będą dopuszczeni do zawodów a cała sytuacja będzie opisana w sprawozdaniu na wniosek Koordynatora ligi. Natomiast jeśli zawodnik, zawodnicy będą spożywali napoje alkoholowe w czasie meczu sędzia wykluczy z gry (czerwona kartka) takich zawodników i szczegółowo opiszę całą sytuację w sprawozdaniu z meczu. Zaistniałą sytuację rozpatrzy Komisja Regulaminowa która może ukarać zawodnika dodatkową karą, jak i drużynę tego zawodnika z karą walkowera włącznie za ten mecz – decyzja musi być podjęta w ciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji.

§10. W przypadku wystąpienie konfliktu na placu gry (zbiorowa konfrontacja uczestników meczu) w trakcie meczu sytuacja ta musi być odnotowana szczegółowo przez sędziego  lub członka zarządu ligi w sprawozdaniu i następnie rozpatrzona przez Komisję Regulaminową.

§11. W przypadku równej ilości punktów, o kolejności w tabeli decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek między drużynami, różnica bramek, ilość zdobytych bramek, ilość straconych bramek, dodatkowe spotkanie (jeśli dotyczy to walki o Mistrzostwo, awans).

&12 Dekompletacja drużyny następuje w momencie gdy na polu gry pozostaje mniej niż 4 zawodników. W momencie wykluczenia z gry 3 zawodnika tej samej drużyny w meczu sędzia musi zakończyć zawody.
a) w sytuacji gdy na boisku drużyna gra w 4 osobowym składzie i jeden z zawodników odniesie kontuzje, która wymaga interwencji medycznej ( a drużyna nie ma zawodników rezerwowych ), sędzia musi przerwać zawody. Po udzieleniu pomocy medycznej, zawodnik kontuzjowany musi poinformować sędziego o swojej zdolności do dalszej gry. Jeżeli nie może kontynuować gry ,sędzia kończy zawody.
b) wynik zawodów zostaje zweryfikowany jako 7-0 przeciwko drużynie, która w czasie meczu została zdekompletowana.
c) wynik może być zaliczony z "boiska" pod warunkiem, że jest korzystniejszy dla drużyny nie zdekompletowanej.
d) kartki z meczu zakończonego przez zdekompletowanie jednej z drużyn zostają zaliczone ukaranym zawodnikom.

 

PUNKT 3

SĘDZIOWIE

 

§1. Sędzia – osoba, która w sezonie 2016/2017 będzie powoływana przez Zarząd Krotoszyn Open na mecze ligi Playarena Krotoszyn.
a) Obsadę sędziowską ustala Koordynator Sędziów – powołując arbitrów z Kolegium Sędziów Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

§2. Sędzia zobowiązany jest do zorientowania się w jakich barwach występują drużyny, których mecz prowadzi, tak aby zawodnicy przeciwnych drużyn różnili się od siebie strojami.

§3. Sędzia zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z prowadzonego przez siebie meczu kilka minut po jego zakończeniu. 
§4. Sędzia zgodnie z przepisami Gry w Piłkę Nożną ma prawo napominać (żółta kartka)
i wykluczać zawodników ( czerwona kartka ).
a) zawodnik który otrzymuje żółtą kartkę zostaję ukarany karą 2 minut, a jego drużyna gra 2 minuty w osłabieniu bez względu na wynik i przebieg spotkania. 
b) zawodnik który otrzymuje drugą żółtą kartkę w tym samym meczu zostaje automatycznie ukarany czerwoną kartką a jego drużyna gra przez 5 minut w osłabieniu – bez względu na wynik i przebieg spotkania.
c) zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (czerwona kartka ) wynikającego z udzielenia dwóch żółtych kartek, może grać w następnym spotkaniu. W ewidencji kar będą widniały 2 żółte kartki.
d) zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę musi opuścić boisko ( na opuszczenia boiska zawodnik ma 2 minuty ) i zejść na trybuny, a drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu – bez względu na wynik i przebieg spotkania. Po upływnie kary, na boisko wchodzi zawodnik rezerwowy (nie może to być zawodnik ukarany czerwoną kartką).
e) 4 żółte kartki odnotowane dla zawodnika w ciągu sezonu zawieszają zawodnika
na 1 spotkanie.
f) 7 żółtych kartek – Pauza 1 spotkanie 
g 10 żółtych kartek – Pauza 2 spotkania
h) 12 żółtych kartek – Pauza 2 spotkania
i) czerwona kartka w meczu = 1 lub więcej spotkań pauzy + wniosek komisji regulaminowej
j) druga Czerwona Kartka w sezonie zawieszenie dla zawodnika na co najmniej 2 spotkania + wniosek komisji regulaminowej
k) trzecia Czerwona Kartka w sezonie zawieszenie dla zawodnika na co najmniej 3 spotkania + wniosek komisji regulaminowej
l) w Pucharze Krotoszyna 2 zółte kartki - Pauza 1 spotkanie

m) bramkarz po otrzymaniu żółtej kartki schodzi z boiska (2 minuty), nie może za niego zejść zawodnik z pola. Po upływnie kary bramkarz wraca na boisko

§5.Zawodnik może zostać napomniany/ukarany przez sędziego żółtą kartką za :
a) przerwanie korzystnej akcji przeciwników
b) celowe zagranie piłki ręką w celu uniemożliwienia przejęcia jej przez przeciwników
c) krytyka orzeczeń sędziego zawodów
d) gra na czas
e) nie sportowe zachowanie

§6. Zawodnik otrzyma czerwoną kartkę i będzie musiał opuścić boisko za, np.
a) brutalny i rażący faul
b) otrzymanie drugiej żółtej kartki w tym samym meczu
c) za nie sportowe zachowanie .(wulgarne dyskusje z sędzią)
d) brutalny atak bez piłki na przeciwnika 
e) zatrzymanie piłki ręką w celu pozbawienia przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki
f) za obraźliwe gesty i podburzanie zawodników przeciwnej drużyny / lub też kibiców
g) za uderzenie przeciwnika (lub samą próbę)
h) bramkarz otrzyma czerwoną kartkę za faul bądź też zagranie ręką poza swoim polem karnym w celu pozbawienia przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki.

§7. Decyzje sędziego są niepodważalne i ostateczne w czasie gry

§8. W razie nieobecności sędziego na meczu, mecz taki nie może dojść do skutku i musi się odbyć w innym terminie wyznaczonym przez Organizatorów. 

§9. Kapitan każdej z drużyn ma prawo zgłosić protest dotyczący zasadności udzielenia przez sędziego w czasie meczu czerwonej kartki. Na jego wniosek po zakończonym spotkaniu sędzia ma obowiązek odnotować w sprawozdaniu treść protestu, który kapitan własnoręcznie musi podpisać. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Regulaminowa.

§10.Zarząd Ligi oraz Stowarzyszenia Krotoszyn Open zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek.

  PKT 4

OBOWIĄZKI KAPITANA

 

§1. Kapitan jest przedstawicielem drużyny, jego zachowanie rzutuje na sposób postrzegania całej drużyny.

§2. Kapitan zobowiązany jest do przekazywania drużynie informacji dotyczących ligi jak np. terminy meczów, tabela, miejsce meczu itp.

§3. Kapitan odpowiada za dotarcie drużyny na mecz oraz za skład swojej drużyny.

§4. Aby drużyna została dopuszczona do rozgrywek, kapitan ma obowiązek podpisania oświadczenia o wpłaceniu składki ustalonej wcześniej oraz o potwierdzeniu znajomości i zgody z Regulaminem.

§5. Jeśli kapitan drużyny X chce odejść do drużyny Y w ramach okienka transferowego, to zobowiązany jest do powołania nowego kapitana X na swoje miejsce. Jeżeli nie zostanie zgłoszony nowy kapitan X do końca okienka transferowego – drużyna Y nie będzie mogła pozyskać do swojej drużyny kapitana X.

§6. Jeżeli nowym kapitanem drużyny X będzie dotychczasowy v-ce kapitan to zobowiązany jest on do wskazania nowego v-ce kapitana w czasie trwania bieżącego okienka transferowego.

§7. Kapitanowie zobowiązani są pobrać protokół meczowy od koordynatora wypełnić go DRUKOWANYM pismem i zwrócić go przed rozpoczęciem meczu. Sędzia bez wypełnionego sprawozdania nie może rozpocząć meczu.

 

PUNKT 5
OBOWIĄZKI DRUŻYNY / ZAWODNIKA

 

§1. Drużyna zobowiązania jest do uczestnictwa w każdym meczu.

§2. Drużyna zobowiązana jest do posiadania stroju sportowego – spodenki, koszulka oraz obuwie z płaską podeszwą, turf lub obuwie AG. Obowiązuje całkowity zakaz gry w korkach (lanki, wkręty)
§3. Drużyna ma prawo do nie rozegrania dwóch meczów w trakcie sezonu (walkowery).
Jeśli dojdzie do:
a) 1 i 2 – walkower – upomnienie
b) 3 – walkower – kara grzywny 50 zł płata na konto Krotoszyn Open przed rozpoczęciem następnej kolejki (w przypadku wykonania przelewu dzień przed kolejnym meczem należy dostarczyć potwierdzenie przelewu).
c) 5 – walkower – dyskwalifikacja zespołu bez zwrotów kosztów poniesionych w rozgrywkach.

Zarząd w wypadku nie rozegrania meczów zastrzega sobie prawo do ukarania drużyn sposobem niezawartym w Regulaminie.

§4. Drużyna zobowiązana jest dotrzeć na mecz o określonej przez organizatora godzinie – czas oczekiwania sędziego na drużynę do odgwizdania walkowera wynosi 10 minut.

§5. Drużyna ma prawo do podpisania umowy sponsorskiej. Uwarunkowane jest to jednak wcześniejszą konsultacją tego typu umowy z Zarządem Stowarzyszenia Krotoszyn Open przed jej podpisaniem.

§6. Drużyna zobowiązana jest do wyłonienia v-ce kapitana. Przyjęcie v-ce kapitana dojdzie do skutku wyłącznie wtedy, kiedy uzupełnione zostaną przez kapitana wszystkie dane kontaktowe jakie są przez nas wymagane (jak np. numer telefonu, e-mail). Informujemy, że dane kontaktowe muszą różnić się od danych kontaktowych kapitana drużyny.

§7. Każdy z zawodników w trakcie meczu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, który zarząd ligi będzie mógł sprawdzić w przypadku gdy dojdzie do podejrzenia że, zawodnik jest nie uprawniony do gry w zespole.

 

PUNKT 6
ILOŚĆ LIG

§1. W lidze mecze rozgrywane są w trzech klasach rozgrywkowych – I, II liga.

§2. W Pierwszej Lidze PLAYARENA KROTOSZYN udział bierze 12 zespołów,

§3. W Drugiej lidze udział weźmie 7 zespołów – zgłoszonych odpowiednio wcześniej.

§4.Do rozgrywek III ligi PLAYRENA KROTOSZYN przystępują zespoły zgłoszone w otwartych zapisach do ligi. 

§5. Wszystkie drużyny po zapisaniu się będą weryfikowane przez Zarząd. Przy przyjmowaniu drużyn do rozgrywek brane pod uwagę będą kolejność zapisów, ilość poprawek w zgłoszeniu, postawa kapitana (oraz zawodników), ocena wszystkich członków Zarządu

§6. Zarząd zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszonych drużyn do ligi.

 

Punkt 7

SPADKI I AWANSE

§1. W rozgrywkach 1 ligi PLAYARENA KROTOSZYN obowiązywać będzie system Ligowy Zasadniczy:
a) z 1 ligi spadają zespoły zajmujące 11 oraz 12 miejsce po 2 rundowym systemie ligowym.

§2. W rozgrywkach 2 ligi PLAYARENA KROTOSZYN obowiązuje system Ligowy Zasadniczy:
- system ten określony jest jako 3 rundowy
- z 2 ligi awans klasę wyżej zapewnią sobie zespoły zajmujące miejsca 1-2 po rundzie zasadniczej  Spadek do 3 ligi otrzymują dwa ostatnie zespoły.

§3. W rozgrywkach 3 ligi PLAYARENA KROTOSZYN obowiązuje 2 rundowy system ligowy
- z 3 ligi awans klasę wyżej zapewnią sobie zespoły zajmujące miejsca 1-2 po 2 rundowym systemie ligowym.

§4. Nieznajomość któregokolwiek z Regulaminów nie zwalnia z ich przestrzegania  !

 

PUNKT 8
KARY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE

 

§1. Za wszczynanie jakichkolwiek awantur, bójek drużyna / zawodnik zostaje bezzwłocznie ukarany przez zarząd Ligi:
a) kara zawieszenia od 1 spotkania nawet do końca sezonu
b) wyrzucenie zawodnika z ligi z możliwością przedłużenia kary na kolejne sezony
c) wyrzucenie z ligi drużyny bez zwrotu składki, a także innych opłat związanych z ligą
d) kara finansowa narzucona przez zarząd ligi

§2. Wniosek o ukaranie zawodnika/ drużyny musi wpłynąć do Zarządu ligi najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistniałego incydentu.

§3. W przypadku wykrycia przez Kapitana drużyny zawodnika nieuprawnionego do gry w danym meczu fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia spotkania W tym przypadku decyzja będzie jedna WALKOWEREM zostanie ukarany zespół, który miał w swoim składzie zawodnika nieuprawnionego.

§4.Zasady Fair Play i Zachowania zawodników względem pozostałych graczy, zarządu ligi oraz sędziów:
a) obraza członka Zarządu Ligi podczas meczu – kara dla zawodnika od 2 spotkań zawieszenia 
b) obraza sędziego podczas meczu – kara dla zawodnika od 2 spotkań zawieszenia 
c) kierowanie gróźb w stronę zawodnika – kara od 2 spotkań zawieszenia 
d) kierowanie gróźb podczas meczu oraz po zakończeniu w stronę Zarządu ligi oraz Sędziego (znajdując się na obiekcie sportowym) – kara dla zawodnika od 4 spotkań zawieszenia
e) obraza sędziego, członka zarządu, zawodnika na obiekcie sportowym po zakończeniu spotkania – kara dla zawodnika od 2 spotkań zawieszenia
f) bójka podczas meczu – kara dla zawodnika od 5-ciu spotkań zawieszenia.

§5.Zasady Fair Play i zachowania drużyny:
a) ubliżanie organizatorowi rozgrywek przez zawodników skutkuje zawieszeniem zawodnika oraz nałożeniem w pierwszej kolejności nagany na drużynę i obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego. 
b) w przypadku wybitnie nie sportowego zachowania zawodników podczas trwania rozgrywek zarząd ligi może podjąć decyzję o Wycofaniu drużyny z udziału w lidze bez możliwości powrotu oraz bez zwrotu kosztów poniesionych przez drużynę.

 

PUNKT 9
ODWOŁANIA / SKARGI / UWAGI

§1. Każda z drużyn ma prawo do złożenia pisemnego odwołania się od meczu w przypadku gdzie zostały naruszone przepisy regulaminu ligi oraz gry w piłkę nożną w terminie 3 dni od rozegrania spotkania.

§2. Skargi oraz Uwagi dotyczące rozgrywek ligowych, zespołów, zawodników, sędziów, obserwatorów, oraz Organizatorów należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres e mailowy krotoszynopen@gmail.com w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zaistniałej sytuacji.

§3. Komisja Regulaminowa zobowiązana jest rozpatrzyć dany wniosek, skargę, odwołanie oraz prośbę w terminie 6-ciu dni od daty otrzymania pisma.

§4.Wnieść skargę na zawodnika za nie sportowe zachowanie może wnieść również obserwator – którym podczas rozgrywek jest Koordynator ligi i taki wniosek również musi być złożony w ciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji, a Komisja Regulaminowa zobowiązana jest w ciągu 6-ciu dni podjąć decyzję.

&5. Kapitan drużyny, zawodnika ukaranego przez Komisję Regulaminową ma prawo odwołać się od decyzji Komisji nie później niż 72 godziny od opublikowania decyzji o ukaraniu.
a) Komisja Regulaminowa ma obowiązek najpóźniej w ciągu 72 godzin po wpłynięciu odwołania odpowiedzieć na nie ( podtrzymując swoją wcześniejszą decyzję lub ją zmieniając Biorąc pod uwagę fakty zamieszczone w odwołaniu)
b) odpowiedź Komisji na odwołanie jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom.
c) w przypadku nie dotrzymania terminu 72 godzin :
- przez drużynę odwołującą się - protest, odwołanie nie będzie rozpatrywane
- przez Komisję Regulaminową - zostają zaakceptowane roszczenia drużyny składającej odwołanie

 

 PUNKT 10
KARTA DRUŻYNY ORAZ ZAWODNIKA NA PLAYARENA.PL

 

§1. Drużyna przystępująca do rozgrywek PLAYARENA KROTOSZYN musi założyć profil swojej drużyny na www.playarena.pl

§2. Każdy z zawodników musi znaleźć się w swojej drużynie na w/w portalu i zarejestrować się w nim

Profil drużyny: Drużyna musi posiadać swój herb, zdjęcie drużyny, kapitan w swoim profilu musi mieć wpisany adres e-mail do kontaktu z innymi kapitanami.
Profil zawodnika: Zawodnik musi mieć wprowadzone dane: Imię i nazwisko, numer na koszulce, zdjęcie profilowe UWAGA musi być widoczna twarz zawodnika.

§3. Kapitanowie drużyn GOSPODARZY przed każdym meczem ligowym muszą rzucić wyzwanie przeciwnikowi w taki sposób: (po rzuceniu wyzwania link należy umieścić w grupie kapitanów na FB)
a)rozgrywki w których grasz - Tabela Ligowa - Klikasz na „+”

Reklama: